• Akçaburgaz Mah. 3034 Sok. No: 13 Esenyurt / İstanbul

ISPM 15 (ISIL İŞLEM)

ISPM 15 STANDARDI NEDİR? Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında kabul ettiği, Uluslararası ticarette, zararlı organizmaların ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını önlemek üzere ahşap ambalaj malzemeleri hakkındaki standarttır.

ISPM 15 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR? ISPM 15 standardına göre ihraç edilen ürün ne olursa olsun, her türlü ahşap ambalaj malzemesi (kalınlığı 6 mm den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu) ve işaretlenmiş olmak zorundadır. Isıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ile işaretleme ancak yetkili firmalar tarafından yapılabilmektedir.

ISPM - 15 STANDARDI UYGULANMASI (ISIL İŞLEMİN YAPILMASI) Isıl işlem fırını ile ısıl işlem uygulaması (HT): Ahşap ambalaj malzemelerinin, ısıl işlem fırını ile en az 30 dakika süresince, ahşap kalınlığı orta noktası sıcaklığı dahil, asgari 56 °C’lik bir sıcaklık elde etmek üzere ısıtılmasıdır. Ahşap ambalaj malzemeleri bünyesinde barındırdığı zararlı organizmalardan ısıl işlem yapılarak arındırılmakta ve ülkeden ülkeye bitkisel hastalıkların transferi önlenmiş olmaktadır. ISPM-15’in ülkemiz için önemi; bundan böyle tüm ihraç ürünlerinde kullanılacak masif ağaçtan yapılmış ambalaj malzemelerinin (SWPM solid wood packaging material) Isıl işlemden geçmedikçe veya fümigasyon yapılmadıkça, diğer ülke sınırları içine giremeyecek olmasından kaynaklanmaktadır.

ISPM 15 STANDARDININ UYGULANMASINDA SORUMLULUK KİMLERDEDİR? Standardın uygulanması üye ülkelerin sorumluluğunda olup, mevzuat değişiklikleri yolu ile ithalat veya ihracat yapan firmalara ek sorumluluklar getirmektedir. İhracatçı ülkenin sorumluluğu, ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ve bu işleme ilişkin uluslararası geçerliliği olan işaretlemeyi yapma yetkisinin verilmesini sağlayan mevzuatı yayınlamak ve uygulamak; İhracatçının sorumluluğu, ihrac edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasının sağlamak; İthalatçının sorumluluğu, ithal edilen ürünlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının işaretini taşımasını istemek; İthalatçı ülkenin sorumluluğu, ülkesine giren ahşap ambalaj malzemelerinde ISPM 15 standardının işaretini aramaktır. FAKAT, uygulama bakımından tüm yük İHRACATÇI üzerindedir.


Yardım mı lazım? Burdayız!
Nasıl yardımcı olabiliriz?
Görüşmek istediğiniz departmanı seçin.
Satış, Satın Alma
Şuan çevrimiçi
Bilgi, Teknik Destek
Şuan çevrimiçi
Muhasebe, Finans
Şuan çevrimiçi

Powered by,
UDERYA